Försäljningsvillkor;
.
Priser:
Samtliga priser som uppges via telefon, fax, eller hemsida är exklusive moms och frakt.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, rörande priser.
Rätt till ändringar förbehålles. Dessa ändringar kan göras utan officiellt meddelande.
.
Betalningsvillkor:
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår med f.n. 18 %. Påminnelseavgift debiteras f.n. med 60,00 kr.
Betalningsvillkoren gäller endast efter godkänd kreditprövning.
Kreditprövning göres kontinuerligt och kan förändra tidigare gällande betalningsvillkor omgående.
.
Fraktvillkor:
Fritt vårt lager. Lägsta debitering av utfrakt; 29,00 (Gäller vid order under 1000,00 netto exkl.moms)
.
Reklamationer:
Eventuella anmärkningar eller reklamationer godkännes ej senare än 8 dagar efter leveransdatum.
.
Returer:
Inga returer får ske utan godkännande av EGC Verktyg.
Kundanpassade varor återtages ej.
Vid eventuell felleverans från EGC krediteras hela beloppet.

Vid godkänd retur, skall alltid kopia på faktura eller följesedel bifogas returen.
.
Telefon: 019-581260 Fax: 019-581262 E-post: info@egcc.se