GÄNGVERKTYG / Gängtappar / Snabbstål HssE / TIN / VAP

.

Ny gängtapp för material som ger spånproblem och ej bryter spånen effektivt

Spiralo 48 TS/TIN är tillverkad för att ge en effektiv spånbrytning vid gängning i bottenhål med långspånande material

.

Spiralo 48 TS TIN
Spiralo 45 ZB TIN/VAP (Zebra)

 

Spiralo 48 TS TIN, med utvecklad design
för långspånande material som ger
effektiv spånbrytning och säker
spåntransport vid gängning i bottenhål.
 

Spiralo 45 ZB TIN/VAP är den senaste nyutvecklade
gängtappen för effektiv spåntransport vid gängning av
bottenhål. Reducerad längd av gängprofil.Gängtappen
är ånganlöpt i spånutrymmet för effektivspånavgång.

.
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2
 1.1.0 Konstruktionsstål, <500N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål, 500-800N/mm2
 1.2.1 Automatstål, 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål, 500-800 N/mm2  1.3.1 Stål, Kallvalsat, 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, Kallvalsat, 500-800 N/mm2  1.4.1 Stål, sätthärdat, 500-800 N/mm2
 1.4.1 Stål, sätthärdat, 500-800 N/mm2  1.5.1 Nitrerstål, 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerstål, 500-800 N/mm2  1.6.1 Stål, värmebehandlat, 500-800 N/mm2
 1.6.1 Stål, värmebehandlat, 500-800 N/mm2  
Maskingängtapp
MM
DIN371 / DIN37
 
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2            

 Beställn.nr

110253 110254 110227 110353 110354 110327
 Typ av tapp   Spiralo 48TS
TIN
Spiralo 48TS
TIN
Spiralo 45
ZB TIN
Spiralo 48TS
TIN
Spiralo
48TS
TIN
Spiralo 45
ZB TIN
 Beläggning   TIN TIN TIN/VAP TIN TIN TIN/VAP
 Tolerans   6H / ISO2 6G / ISO3 6H / ISO2 6H / ISO2 6g / ISO3 6H / ISO2
 Ingångsfas   C C C C C C
 Faslängd/Gängor   2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
 För håltyp   Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
               
 DIN 371 / Förstärkt skaft  
Dim. P
mm
Code l1 l2 l3
SSP**
d2 a Borr
dim.
             
M3 0,5 03 56   18 3,5 2,7 2,50   x x x . . .
M3,5 0,6 03,5 56   20 4,0 3,0 2,90         . . .
M4 0,7 04 63   23 4,5 3,4 3,30   x x x . . .
M5 0,8 05 70   25 6,0 4,9 4,20   x x x . . .
M6 1,0 06 80   30 6,0 4,9 5,00   x x x . . .
M8 1,25 08 90   35 8,0 6,2 6,80   x x x . . .
M10 1,5 10 100   39 10,0 8,0 8,50   x x x . . .
                          . . .
 DIN 376 / Klent skaft  
Dim. P
mm
Code l1 l2 l3
SSP**
d2 a Borr
dim.
             
M12 1,75 12 110   16 9,0 7,0 10,20   . . . x x x
M14 2,0 14 110   20 11,0 9,0 12,00   . . . x x x
M16 2,0 16 110   20 12,0 9,0 14,00   . . . x x x
M18 2,5 18 125   25 14,0 11,0 15,50   . . .      
M20 2,5 20 140   25 16,0 12,0 17,50   . . . x x x
M22 2,5 22 140   25 18,0 14,5 19,50   . . .      
M24 3,0 24 160   30 18,0 14,5 21,00   . . . x x x
M27 3,0 27 160   30 20,0 16,0 24,00   . . .     x
M30 3,5 30 180   35 22,0 18,0 26,50   . . .     x
M33 3,5 33 180   35 25,0 20,0 29,50   . . .     x
M36 4,0 36 200   40 28,0 22,0 32,00   . . .     x
M39 4,0 39 200   40 32,0 24,0 35,00   . . .     x
M42 4,5 42 200   45 32,0 24,0 37,50   . . .     x
                    . . .      
.

Maskingängtapp
MF
DIN374

     
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2

 Best.nr

  111353   111354  
 Typ av tapp   Spiralo 48TS
TIN
. Spiralo 48TS
TIN
.
 Beläggning   TIN . TIN .
 Tolerans   6H / ISO2 . 6G / ISO3 .
 Ingångsfas   C . C .
 Faslängd/Gängor   2-3 . 2-3 .
 För håltyp   Bottenhål
3xD
. Bottenhål
3xD
.
 DIN 376 / Klent skaft  
Dim. P
mm
Code l1 l2 l3
SSP**
l3 d2 a Borr
dim.
           
M8 x1 081 90   13   6,0 4,9 7,00     x . x .
M10 x1 101 90   12   7,0 5,5 9,00     x . x .
M10 x1,25 10125 100   14   7,0 5,5 8,80     x . x .
M12 x1 121 100   14   9,0 7,0 11,00     x . x .
M12 x1,25 12125 100   14   9,0 7,0 10,80     x . x .
M12 x1,5 1215 100   14   9,0 7,0 10,50     x . x .
M14 x1,5 1415 100   16   11,0 9,0 12,50     x . x .
M16 x1,5 1615 100   16   12,0 9,0 14,50     x . x .
M18 x1,5 1815 110   18   14,0 11,0 16,50     x . x .
M20 x1,5 2015 125   18   16,0 12,0 18,50     x . x .
                          .   .
.
Maskingängtapp
UNC + UNF
ANSI B 1.1
DIN 2184
   
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2

 Beställn.nr

112253 12353   13253 113353  
 Typ av tapp   Spiralo 48TS
TIN
Spiralo 48TS
TIN
  Spiralo 48TS
TIN
Spiralo
48TS
TIN
 
 Beläggning   TIN TIN   TIN TIN  
 Tolerans   2B 2B   2B 2B  
 Ingångsfas   C C   C C  
 Faslängd/Gängor   2-3 2-3   2-3 2-3  
 För håltyp   Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
  Bottenhål
3xD
Bottenhål
3xD
 
             
 UNC / DIN 2184-1 / Förstärkt skaft  
Dim. P
ggr/tum
mm l1 l2 l2
SSP**
l3 d2 a Borr
dim.
             
 UNC Nr.10-24   04,83 70   10 25 6,0 4,9 3,90   x . . . . .
 UNC 1/4-20   06,35 80   12 30 7,0 5,5 5,10   x . . . . .
 UNC 5/16-18   07,94 90   12 35 8,0 6,2 6,60   x . . . . .
 UNC 3/8-16   09,53 100   14 39 10,0 8,0 8,00   x . . . . .
                        . . . . .
 UNC / DIN 2184-1 / Reducerat skaft  
Dim. P
ggr/tum
mm l1 l2 l2
SSP**
l3 d2 a Borr
dim.
             
 UNC 7/16-14   11,11 100   18   8,0 6,2 9,40   x . . . . .
 UNC 1/2-13   12,70 110   18   9,0 7,0 10,80   x . . . . .
 UNC 5/8-11   15,88 110   20   12,0 9,0 13,50   x . . . . .
 UNC 3/4-10   19,05 125   25   14,0 11,0 16,50   x . . . . .
                        . . . . .
 UNF / DIN 2184-1 / Förstärkt skaft  
Dim. P
ggr/tum
mm l1 l2 l2
SSP**
l3 d2 a Borr
dim.
             
 UNF Nr.10-32   04,83 70   10 25 6,0 4,9 4,10     . . x . .
 UNF 1/4-28   06,35 80   12 30 7,0 5,5 5,50     . . x . .
 UNF 5/16-24   07,94 90   12 35 8,0 7,2 6,90     . . x . .
 UNF 3/8-24   09,53 100   14 39 10,0 8,0 8,50     . . x .  
                        . .   . .
 UNF / DIN 2184-1 / Reducerat skaft  
Dim. P
ggr/tum
mm l1 l2 l2
SSP**
l3 d2 a Borr
dim.
             
 UNF 7/16-20   11,11 100   18   8,0 6,2 9,90   . . . . x .
 UNF 1/2-20   12,70 100   16   9,0 7,0 11,50   . . . . x .
 UNF 5/8-18   15,88 100   16   12,0 9,0 14,50   . . . . x .
 UNF 3/4-16   19,05 110   20   14,0 11,0 17,50   . . . . x .
                      . . . .   .
.

Maskingängtapp
G
DIN ISO 228

 

 

Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2

 Best.nr

  114353   114327  
 Typ av tapp   Spiralo 48TS
TIN
. Spiralo 45
ZB TIN
.
 Beläggning   TIN . TIN/VAP .
 Tolerans     .   .
 Ingångsfas   C . C .
 Faslängd/Gängor   2-3 . 2-3 .
 För håltyp   Bottenhål
3xD
. Bottenhål
3xD
.
 G / DIN ISO 228 / Reducerat skaft  
Dim. P
ggr/tum
mm l1   l2
SSP**
  d2 a Borr
dim.
           
 G 1/8 28 09,73 90   7,0   5,5 8,80       x . x .
 G 1/4 19 13,16 100   11,0   9,0 11,80       x . x .
 G 3/8 19 16,66 100   12,0   9,0 15,25       x . x .
 G 1/2 14 20,96 125   16,0   12,0 19,00         . x .
 G 5/8 14 22,91 125   18,0   14,5 21,00         . x .
 G 3/4 14 26,44 140   20,0   16,0 24,50         . x .
 G 7/8 14 30,20 150   22,0   18,0 28,25         . x .
 G 1" 11 33,25 160   25,0   20,0 30,75         . x .
                          .   .
.

Vi erbjuder ett brett program med gängtappar och gängsnitt / standard såväl som special.

.
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Beställ vår broschyr / gängtappar, eller produktkatalog / komplett program
.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan