GÄNGVERKTYG, Snabbstål HssE + ASP

.

Vi erbjuder gängverktyg standard / gängverktyg special, enligt gällande gängnorm eller ritningsunderlag
Sänd Er order eller förfrågan till oss

.

.
Professionella gängverktyg från Tyskland sedan 1867
.

PROGRAM / STANDARDVERKTYG

 Dulofix TiN
MM  Nr. 110210
MM  Nr. 110310
MF  Nr. 111310
UNC  Nr. 112210
UNC  Nr. 112310
UNF  Nr. 113210
UNF  Nr. 113310
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...210
...310

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zinklegeringar,
        Mässing, långspån.
       
.
 Nirofix
MM  Nr. 110260
MM  Nr. 110360
MF  Nr. 111360
UNC  Nr. 112260
UNC  Nr. 112360
UNF  Nr. 113260
UNF  Nr. 113360
UN  Nr. 127360
G (R)  Nr. 114360
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...260
...360

  X   X X X X X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
         
.
 Dulofix HF TiCN
MM  Nr. 110292
MM  Nr. 110392
MF  Nr. 111392
UNC  Nr. 112292
UNC  Nr. 112392
UNF  Nr. 113292
UNF  Nr. 113392
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...292
...392

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.4.3 Sätthärdningsstål <1200 N/mm2
 1.5.3 Nitrerhärdningsstål <1200 N/mm2
 1.6.3 Värmebehandl.stål < 1200 N/mm2
 1.8    Snabbstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
         
.

 

 Dulofix
MM  Nr. 110205
MM  Nr. 110305
EG-MM  Nr. 133205 (Typ Helicoil)
EG-MM  Nr. 133305 (Typ Helicoil)
MF  Nr. 111205
MF  Nr. 111305
UNC  Nr. 112205
UNC  Nr. 112305
UNF  Nr. 113205
UNF  Nr. 113305
G (R)  Typ nr. 114305
Rp  Nr. 123305
Pg  Nr. 114305
BSW  Nr. 115205
BSW  Nr. 115305
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...205
...305

  X X X X X   X X     X X    
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix TiCN
MM  Nr. 110295
MM  Nr. 110395
MF  Nr. 111395
UNC  Nr. 112295
UNC  Nr. 112395
UNF  Nr. 113295
UNF  Nr. 113395
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...295
...395

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.2 Automatstål 800-1200 N/mm2
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200 N/mm2
 4.16 Aluminiumlegeringar,
        gjuten, > 10% kisel

 
       
.


 
 DuloFix
-G (R) Nr. 114105
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...105

              X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Spiralo 15 TIN
MM  Nr. 110224
MM  Nr. 110324
MF  Nr. 111324
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...224
...324

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Niterhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/m2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
       
.
 Spiralo 35 TiN
MM  Nr. 110235
MM  Nr. 110335
MF  Nr. 111335
UNC  Nr. 112235
UNC  Nr. 112335
UNF  Nr. 113235
UNF  Nr. 113335 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...235
...335

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
       
.
 Nirofix 35
MM  Nr. 110263
MM  Nr. 110363
MF  Nr. 111363
UNC  Nr. 112263
UNC  Nr. 112363
UNF  Nr. 113263
UNF  Nr. 113363
UN  Nr. 127363
G (R)  Nr. 114363
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...263
...363

  X   X X X X X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
         
.
 Spiralo 35
MM  Nr. 110226
MM  Nr. 110326
EG-MM  Nr. 133226 (Typ Helicoil)
EG-MM  Nr. 133326 (Typ Helicoil)
MF  Nr. 111226
MF  Nr. 111326
UNC  Nr. 112226
UNC  Nr. 112326
UNF  Nr. 113226
UNF  Nr. 113326
UN  Nr. 127326
G (R)  Nr. 114326
Rp  Nr. 123326
BSW  Nr. 115226
BSW  Nr. 115326
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...226
...326

  X X X X X X X X       X    
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdninsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35 HF TiCN
MM  Nr. 110293
MM  Nr. 110393
MF  Nr. 111393
UNC  Nr. 112293
UNC  Nr. 112393
UNF  Nr. 113293
UNF  Nr. 113393 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...293
...393

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.4.3 Sätthärdningsstål <1200 N/mm2
 1.5.3 Nitrerhärdningsstål <1200N/mm2
 1.6.3 Värmebehandl.stål <1200N/mm2
 1.8    Snabbstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
         
.
 Druckfix TiN
MM  Nr. 110243
MM  Nr. 110343
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...243
...343

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr-/Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.


 
       
.

Gängtapp, X-Lång
 DuloFix UL
MM  Nr. 110530
MM  Nr. 110550
Maskingängtapp
Extra lång
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...530
...550

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.20 Koppar, låglegerad
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.      

 
 4.14 Aluminium, olegerad
        Aluminium-legeringar, bearbetad
 4.15 Aluminium-legeringar, gjuten,
        < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar
     
.

Gängtapp, X-Lång

 Spiralo 35 UL
MM  Nr. 110531
MM  Nr. 110551
Maskingängtapp
Extra lång
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...531
...551

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Hahnreiter
MM   Nr. 110100
NPT   Nr. 117100
NPTF   Nr. 118100
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...100

  X               X X        
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Hahnreiter AZ
NPTF   Nr. 117303
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...103

                    X        
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2  3.20 Koppar, låglegerad
 
 4.14 Aluminium, olegerad
        Aluminium, smidd och legerad
     
.
 Hahnreiter MS
MM  Nr.110180
G (R)  Nr. 114180
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...180

  X           X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.24 Koppar-/zink-legeringar, kortspån.
 4.17 Magnesium-legeringar
 
       
.
 Hahnreiter MS 6G
MM  Nr. 110184
 
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...184

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.24 Koppar-/zink-legeringar, kortspån.
 4.17 Magnesium-legeringar
 
       
.
 Hahnreiter MS +0,05
G (R)  Nr. 114184
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...184

              X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.24 Koppar-/zink-legeringar, kortspån.
 4.17 Magnesium-legeringar
 
       
.
 Hahnreiter MS +0.10
G (R)  Nr. 114187
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...187

              X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.24 Koppar-/zink-legeringar, kortspån.
 4.17 Magnesium-legeringar
 
       
.
 Spiralo 15
MM  Nr. 110118
G (R)  Nr. 114118
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...118

  X           X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehanldl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35
MM  Nr. 110126
Maskingängtapp
Kort
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...126

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/Zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Dulofix 4H
MM  Nr. 110206
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...206

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix 6G
MM  Nr. 110207
MM  Nr. 110307
MF  Nr. 111307
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...206
...307

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix 7G
MM  Nr. 110208
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...208

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix +0,1
MM  Nr. 110220
MM  Nr. 110320
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...220
...320

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix AZ
MM  Nr. 110220
MM  Nr. 110320
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...209
...309

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500N/mm2  3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium, olegerad      
.
 Dulofix HF
MM  Nr. 110273
MM  Nr. 110373
MF  Nr. 111373
UNC  Nr. 112273
UNC  Nr. 112373
UNF  Nr. 113273
UNF  Nr. 113373
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...273
...373

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.4.3 Sätthärdningsstål <1200 N/mm2
 1.5.3 Nitrerhärdningsstål <1200 N/mm2
 1.6.3 Värmebehandl.stål <1200 N/mm2
 1.8    Snabbstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
         
.
 Dulofix LF
VÄNSTER
MM  Nr. 110212
MM  Nr. 110312
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...212
...312

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdn.stål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800N/mm2
 3.22 Koppar- zinklegering,
        Mässing, långspån.
 

 

 4.15 Aluminiumlegeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
     
.
 Dulofix Ni
MM  Nr. 110276
MM  Nr. 110376
MF  Nr. 111376
UNC  Nr. 112276
UNC  Nr. 112376
UNF  Nr. 113276
UNF  Nr. 113376
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...212
...312

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 5.25 Nickel-legeringar          
.
 Dulofix Ti
MM  Nr. 110278
MM  Nr. 110378
UNC  Nr. 112278
UNF  Nr. 113278
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...278
...378

  X     X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 5.26 Titan och Titanlegeringar          
.
 Dulofix VAP
MM  Nr. 110202
MM  Nr. 110302
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...202
...302

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2 (Rostfritt)        
.
 Dulofix VS
MM  Nr. 110270
MM  Nr. 110370
MF  Nr. 111370
UNC  Nr. 112270
UNC  Nr. 112370
UNF  Nr. 113270
UNF  Nr. 113370
  G (R)  Nr. 114370
Rp  Nr. 123370
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...270
...370

  X   X X X   X X            
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.2 Automatstål 800-1200 N/mm2
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200 N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.8    Snabbstål
 2.12 Gjutjärn, sfäroidisk grafit,
         Ytbehandling rekommenderas
 2.13 Gjutgods, smidbart,
         Ytbehandling rekommenderas

 
 3.23 Koppar-/aluminiumleg.,
        Aluminiumbrons,
        långspån.


 
     
.
 Gussfix
MM  Nr. 110281
MM  Nr. 110381
MF  Nr. 111381
UNC  Nr. 112281
UNC  Nr. 112381
UNF  Nr. 113281
UNF  Nr. 113381
G (R)  Nr. 114381
NPT  Nr. 117381
NPTF  Nr. 118381
BSW  Nr. 115281
BSW  Nr. 115381
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...281
...381

  X   X X X   X X            
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 2.11 Gråjärn, Gjutjärn          
.
 Gussfix TIN
MM  Nr. 110282
MM  Nr. 110382
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...282
...382

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 2.11 Gråjärn, Gjutjärn  3.24 Koppar-/Zinklegeringar,
        kortspån.
 4.17 Magnesiumlegeringar      
.
 Hahnreiter
MM  Nr. 110200
MM  Nr. 110300
MF  Nr. 111200
MF  Nr. 111300
UNC  Nr. 112200
UNC  Nr. 112300
UNF  Nr. 113200
UNF  Nr. 113300
G (R)  Nr. 114300
Rp  Nr. 123300
NPT  Nr. 117300
NPTF  Nr. 118300
Pg  Nr. 119300
BSW  Nr. 115200
BSW  Nr. 115300
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...200
...300

  X   X X X   X X X X X X    
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Hahnreiter 6G
MM  Nr. 110201
MM  Nr. 110301
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...201
...301

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Hahnreiter MS
MM  Nr. 110280
MM  Nr. 110380
MF  Nr. 111380
G (R)  Nr. 114380
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...280
...380

  X   X       X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Hahnreiter MS 6G
MM  Nr. 110284
MF  Nr. 111384
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...284

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Hahnreiter AZ
NPT  Nr. 117303
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...303

                  X          
.
 Hahnreiter LH
VÄNSTER
MM  Nr. 110204
MM  Nr. 110304
MF  Nr. 111304
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...204
...304

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm 2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget 500-800 N/mm2
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Multifix
MM  Nr. 110256
MM  Nr. 110356
MF  Nr. 111356
UNC  Nr. 112256
UNC  Nr. 112356
UNF  Nr. 113256
UNF  Nr. 113356
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...256
...356

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 3.23 Koppar-/Aluminiumleg.
        Aluminiumbrons, långspån.
       
.
 Multifix 35
MM  Nr. 110257
MM  Nr. 110357
MF  Nr. 111357
UNC  Nr. 112257
UNC  Nr. 112357
UNF  113257
UNF  113357
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...257
...357

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 3.23 Koppar-/Aluminiumlegeringar,
        Aluminiumbrons, långspån.
       
.
 Nirofix 35 TiN
MM  Nr. 110267
MM  Nr. 110367
MF  Nr. 111367
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...267
...367

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
         
.
 Nirofix 35 TS
MM  Nr. 110265
MM  Nr. 110365
MF  Nr. 111365
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...265
...365

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
         
.
 Nirofix AZ
MM  Nr. 110261
MM  Nr. 110361
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...261
...361

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
         
.
 Nirofix TIN
MM  Nr. 110266
MM  Nr. 110366
MF  Nr. 111366 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...366

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 2.12 Gjutjärn, sfäroidisk grafit
 2.13 Smidbart gjutgods
     
.
 Spiralo 15
MM  Nr. 110218
MM  Nr. 110318
MF  Nr. 111218
MF  Nr. 111318
UNC  Nr. 111218
UNC  Nr. 111318
UNF  Nr. 113218
UNF  Nr. 113318
G (R)  Nr. 114318
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...218
...318

  X   X X X   X              
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/Zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 15 6G
MM  Nr. 110221
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...221
...

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/Zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 15 AZ
MM  Nr. 110223
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...223
...

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2  4.14 Aluminium, olegerad,
        Aluminum-legeringar, bearbetad
       
.
 Spiralo 15 TICN
MM  Nr. 110225
MM  Nr. 110325
MF  Nr. 111325
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...225
...325

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.2 Automatstål 800-1200 N/mm2
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200 N/mm2
 4.16 Aluminium-legeringar,
        gjuten, > 10% kisel

 
       
.
 Spiralo 15 Ni
MM  Nr. 110277
MM  Nr. 110377
MF  Nr. 111377
UNC  Nr. 112277
UNC  Nr. 112377
UNF  Nr. 113277
UNF  Nr. 113377
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...277
...377

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 5.25 Nickel-legeringar          
.
 Spiralo 15 Ti
MM  Nr. 110279
MM  Nr. 110379
UNC  Nr. 112279
UNF  Nr. 113279
 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...279
...379

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 5.26 Titan och Titan-legeringar          
.
 Spiralo 35 4H
MM  Nr. 110228
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...228
...

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdninsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35 6G
MM  Nr. 110229
MM  Nr. 110329
MF  Nr. 111329 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...229
...329

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdninsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35 7G
MM  Nr. 110230 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...230

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdninsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35 +0,1
MM  Nr. 110233
MM  Nr. 110333 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...233
...333

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdninsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån. 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar


 
     
.
 Spiralo 35 AZ
MM  Nr. 110234
MM  Nr. 110334 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...234
...334

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2  3.20 Koppar, låglegerad        
.
 Spiralo 35 E
MM  Nr. 110231
MM  Nr. 110331 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...231
...331

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
.
 Spiralo 35 HF
MM  Nr. 110274
MM  Nr. 110374
MF  Nr. 111374
UNC  Nr. 112274
UNC  Nr. 112374
UNF  Nr. 113274
UNF  Nr. 113374 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...274
...374

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.4.3 Sätthärdningsstål <1200 N/mm2
 1.5.3 Nitrerhärdningsstål <1200N/mm2
 1.6.3 Värmebehandl.stål <1200N/mm2
 1.8    Snabbstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
         
.
 Spiralo 35 TiCN
MM  Nr. 110296
MM  Nr. 110396
MF  Nr. 111396
UNC  Nr. 112296
UNC  Nr. 112396
UNF  Nr. 113296
UNF  Nr. 113396 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...296
...396

  X   X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.2 Automatstål 800-1200 N/mm2
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200 N/mm2
         
.
 Spiralo 35 TS
MM  Nr. 110232
MM  Nr. 110332
MF  Nr. 111332 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...232
...332

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål <500 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Spiralo 35 VAP
MM  Nr. 110236
MM  Nr. 110336 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...236
...336

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål <500 N/mm2  Rostfritt        
.
 Spiralo 35 VS
MM  Nr. 110271
MM  Nr. 110371
MF  Nr. 111371
UNC  Nr. 112271
UNC  Nr. 112371
UNF  Nr. 113271
UNF  Nr. 113371
G (R)  Nr. 114371
Rp  Nr. 123371 
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...271
...371

  X   X X X   X X            
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.2 Automatstål 800-1200 N/mm2
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200 N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.8    Snabbstål
 2.12 Gjutjärn, sfäroidisk grafit,
        Ytbehandling rekommenderas
 2.13 Smidbart gjutgods


 
 3.23 Koppar-/Aluminium-legeringar,
        Aluminiumbrons, långspån. 
 4.17 Magnesium-
         legeringar 
 
.
 Spiralo 45
MM  Nr. 110252
MM  Nr. 110352
EG-MM  Nr. 133252 (Typ Helicoil)
-EG-MM  Nr. 133352 (Typ Helicoil)
MF  Nr. 111352
UNC  Nr. 112252
UNC  Nr. 112352
UNF  Nr. 113252
UNF  Nr. 113352
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...271
...371

  X X X X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium, olegerad
        Aluminium-legeringar, bearbetad
       
.
 Standfest 0
MM  Nr. 110215
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...215
...

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Standfest 2
MM  Nr. 110216
UNC  Nr. 112216
UNF  Nr. 113216
Maskingängtapp
 
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...216
...

  X     X X                  
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
         
.
 Druckfix
MM  Nr. 110239
MM  Nr. 110339
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...239
...339

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium-låglegerad,
        Aluminium-legeringar, bearbetad
       
.
 Druckfix 6G
MM  Nr. 110240
MM  Nr. 110340
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...240
...340

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium-låglegerad,
        Aluminium-legeringar, bearbetad
       
.

Med smörjspår
 Druckfix N
MM  Nr. 110241
MM  Nr. 110341
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...241
...341

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium-låglegerad,
        Aluminium-legeringar, bearbetad
       
.

Med smörjspår
 Druckfix N 6G
MM  Nr. 110242
MM  Nr. 110342
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...242
...342

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 3.20 Koppar, låglegerad  4.14 Aluminium-låglegerad,
        Aluminium-legeringar, bearbetad
       
.
 Druckfix TiN 6G
MM  Nr. 110244
MM  Nr. 110344
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...244
...344

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr-/Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.


 
       
.

Med smörjspår
 Druckfix N TiN 
MM  Nr. 110245
MM  Nr. 110345
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...245
...345

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr-/Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.


 
       
.

Med smörjspår
 Druckfix N 6G TiN 
MM  Nr. 110246
MM  Nr. 110346
Tryckgängtapp
Rullgängtapp
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...246
...346

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.0 Konstruktionsstål < 500 N/mm2
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr-/Ferr.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.


 
       
.

Gängtapp, X-Lång
 GussFix UL
MM  Nr. 110532
MM  Nr. 110552
Maskingängtapp
Extra lång
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...532
...552

  X                          
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 2.11 Gråjärn, Gjutjärn          
.
 GussFix IKZ
MM  Nr. 110406
MM  Nr. 110456
MF  Nr. 111456
Maskingängtapp
med invändig
inv. kylkanal
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...531
...551

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 2.11 Gråjärn, Gjutjärn          
.

-Invändig kylkanal-
 Spiralo 15 IKZ
MM  Nr. 110402
MM  Nr. 110452
MF  Nr. 111452
Maskingängtapp
med invändig
inv. kylkanal
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...402
...452

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.2.2 Automatstål
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2 
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål800-1200 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Fer.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 2.12 Gjutjärn, sfäroidisk grafit
 2.13 Smidbart gjutgods

 

 

 

 

 

 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 3.23 Koppar-/Aluminium-
        legeringar,
       Aluminiumbrons, långspån.
 3.24 Koppar-/Zink-legeringar,
        kortspån.
 

 4.15 Aluminium-
        legeringar, gjuten
        < 10% kisel
 4.16 Aluminium-
        legeringar, gjuten
        > 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
   
.
 Spiralo 15 IKZ TiN
MM  Nr. 110403
MM  Nr. 110453
MF  Nr. 111453
Maskingängtapp
med invändig
inv. kylkanal
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...403
...453

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.2.2 Automatstål
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2 
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Fer.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 2.12 Gjutjärn, sfäroidisk grafit
 2.13 Smidbart gjutgods

 

 

 

 

 

 3.21 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, kortspån.
 3.22 Koppar-/zink-legeringar,
        Mässing, långspån.
 3.23 Koppar-/Aluminium-
        legeringar,
        Aluminiumbrons, långspån.
 3.24 Koppar-/Zink-legeringar,
        kortspån.
 

 4.15 Aluminium-
        legeringar, gjuten
        < 10% kisel
 4.16 Aluminium-
        legeringar, gjuten
        > 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar

 
   
.
 Spiralo 35 IKZ 
MM  Nr. 110404
MM  Nr. 110454
MF  Nr. 111454
Maskingängtapp
med invändig
inv. kylkanal
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...404
...454

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.2.2 Automatstål
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2 
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Fer.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 

 

 

 

 

 
 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.16 Aluminium-legeringar
        gjuten,> 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar 
   
.
 Spiralo 35 IKZ TiN 
MM  Nr. 110405
MM  Nr. 110455
MF  Nr. 111455
Maskingängtapp
med invändig
inv. kylkanal
  Katalog
nr.
  M
110...
EG-M
133...
MF
111...
UNC
112...
UNF
113...
UN
127...
G
114...
.Rp
123...
NPT
117..
NPTF
118...
Pg
119...
BSW
115...
Rd
122...
Tr
121...
 

 

...405
...455

  X   X                      
Användbara för material / Förstaval; För mer information-, beställ produktkatalog "Hahnreiter"  
 1.1.1 Konstruktionsstål 500-800 N/mm2
 1.1.2 Konstruktionsstål 800-1200 N/mm2
 1.2.1 Automatstål 500-800 N/mm2
 1.2.2 Automatstål
 1.3.1 Stål, kalldraget
 1.4.1 Sätthärdningsstål 500-800 N/mm2 
 1.4.2 Sätthärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.5.1 Nitrerhärdningsstål 500-800 N/mm2
 1.5.2 Nitrerhärdningsstål 800-1200 N/mm2
 1.6.1 Värmebehandl.stål 500-800 N/mm2
 1.6.2 Värmebehandl.stål 800-1200N/mm2
 1.7    Verktygsstål
 1.9.4 Rostfritt stål, Ferr./Fer.mart.
 1.9.5 Rostfritt stål, Austenitiskt
 1.10  Värmebeständigt stål
 

 

 

 

 

 
 
 4.15 Aluminium-legeringar,
        gjuten, < 10% kisel
 4.16 Aluminium-legeringar
        gjuten,> 10% kisel
 4.18 Zink-legeringar 
   
.

Vi har ett brett program med gängsnitt, standard och special

Vi har även gängtappar / special, med leverans från Europa-lager

.
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Beställ vår broschyr "Hahnreiter" gängtappar, eller produktkatalog "Hahnreiter" / se vårt kompletta program
.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan