FRÄSAR, Snabbstål / ASP / ACE-beläggning

Snabbstålsfräsar / ASP, med den nya unika ACE-beläggningen
ACE-beläggningen skyddar ASP-stålet mot högre värme;
ACE-beläggningen har bidragit till att ASP-stålet har närmat sig hårdmetallens egenskaper.

.

Art.nr. Diameter Benämn. Antal
skär
Spiral-
vinkel
Skärtyp Längd Ändskär Beläggn.
F300Y 3-25 mm Fräs PM 2 30gr. Slät Kort C-skär ACE
F465Y 6-25 mm Fräs PM 3/4 45gr. Slät Normal C-skär ACE
F467 6-25 mm Fräs PM 3/4 45gr. Spåndel. Normal C-skär ACE
F405Y 3-32 mm Fräs PM 4/6 30gr. Slät Normal C-skär ACE
F505Y 6-32 mm Fräs PM 3/4/6 30gr. Fin-skrubb Kort C-skär ACE
F545 5-32 mm Fräs PM 3/4/6 30gr. Fin-skrubb Normal C-skär ACE
F406Y 5-32 mm Fräs PM 4/6 30gr. Spåndel.skrubb Normal C-skär ACE
F525W 8-40 mm Fräs PM 4/6 30gr. Grov-skrubb Normal C-skär ACE
.

Fräs PM/ASP ACE
 F300Y
 2-skärig / Kort
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon

Fräs PM/ASP ACE
 F465Y

 3/4-skärig / Normal
45gr.spiral
Centrumskärande
Weldon

Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
  Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
F300Y-03,0 5 49 6 2 . F465Y-06,0 13 57 6 3
F300Y-04,0 7 51 6 2 . F465Y-08,0 19 69 10 3
F300Y-05,0 8 52 6 2 . F465Y-10,0 22 72 10 3
F300Y-06,0 8 52 6 2 . F465Y-12,0 26 83 12 3
F300Y-07,0 10 60 10 2 . F465Y-14,0 26 83 12 3
F300Y-08,0 11 61 10 2 . F465Y-16,0 32 92 16 3
F300Y-09,0 11 61 10 2 . F465Y-18,0 32 92 16 3
F300Y-10,0 13 63 10 2 . F465Y-20,0 38 104 20 4
F300Y-11,0 13 70 12 2 . F465Y-22,0 38 104 20 4
F300Y-12,0 16 73 12 2 . F465Y-25,0 45 121 25 4
F300Y-13,0 16 73 12 2 .          
F300Y-14,0 16 73 12 2 .          
F300Y-15,0 16 73 12 2 .          
F300Y-16,0 19 79 16 2 .          
F300Y-17,0 19 79 16 2 .          
F300Y-18,0 19 79 16 2 .          
F300Y-19,0 19 79 16 2 .          
F300Y-20,0 22 88 20 2 .          
F300Y-20,0 22 88 16* 2 .          
F300Y-22,0 22 88 20 2 .          
F300Y-22,0 22 88 25* 2 .          
F300Y-25,0 26 102 25 2 .          
.
Fräs PM/ASP ACE
 F467

3/4-skärig / Normal
45gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
Fräs PM/ASP ACE
 F405Y

4/6-skärig / Normal
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
  Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
F467-06,0 13 57 6 3 . F405Y-03,0 8 52 6 4
F467-08,0 19 69 10 3 . F405Y-04,0 11 55 6 4
F467-10,0 22 72 10 3 . F405Y-05,0 13 57 6 4
F467-12,0 26 83 12 3 . F405Y-06,0 13 57 6 4
F467-14,0 26 83 12 3 . F405Y-07,0 16 66 10 4
F467-16,0 32 92 16 3 . F405Y-08,0 19 69 10 4
F467-18,0 32 92 16 3 . F405Y-09,0 19 69 10 4
F467-20,0 38 104 20 4 . F405Y-10,0 22 72 10 4
F467-22,0 38 104 20 4 . F405Y-11,0 22 79 12 4
F467-25,0 45 121 25 4 . F405Y-12,0 26 83 12 4
          . F405Y-13,0 26 83 12 4
          . F405Y-14,0 26 83 12 4
          . F405Y-15,0 26 83 12 4
          . F405Y-16,0 32 92 16 4
          . F405Y-17,0 32 92 16 4
          . F405Y-18,0 32 92 16 4
          . F405Y-19,0 32 92 16 4
          . F405Y-20,0 38 104 20 4
          . F405Y-22,0 38 104 20 4
          . F405Y-25,0 45 121 25 6
          . F405Y-28,0 45 121 25 6
          . F405Y-30,0 45 121 25 6
          . F405Y-32,0 53 133 32 6
          .          
.
Fräs PM/ASP ACE
 F505Y

 3/4/6-skärig Finskrubb / Kort
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
Fräs PM/ASP ACE
 F545

 3/4/6-skärig
Finskrubb / Normal
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
  Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
F505Y-06,0 8 52 6 3 . F545-05,0 13 57 6 3
F505Y-08,0 11 61 10 4 . F545-06,0 13 57 6 3
F505Y-10,0 13 63 10 4 . F545-07,0 16 66 10 4
F505Y-12,0 16 73 12 4 . F545-08,0 19 69 10 4
F505Y-14,0 16 73 12 4 . F545-09,0 19 69 10 4
F505Y-16,0 19 79 16 4 . F545-10,0 22 72 10 4
F505Y-18,0 19 79 16 4 . F545-11,0 22 79 12 4
F505Y-20,0 22 88 20 4 . F545-12,0 26 83 12 4
F505Y-25,0 26 102 25 4 . F545-13,0 26 83 12 4
F505Y-32,0 32 112 32 6 . F545-14,0 26 83 12 4
          . F545-15,0 26 83 12 4
          . F545-16,0 32 92 16 4
          . F545-17,0 32 92 16 4
          . F545-18,0 32 92 16 4
          . F545-19,0 32 92 16 4
          . F545-20,0 38 104 20 4
          . F545-22,0 38 104 20 4
          . F545-25,0 45 121 25 4
          . F545-28,0 45 121 25 6
          . F545-30,0 45 121 25 6
          . F545-32,0 53 133 32 6
          .          
.
Fräs PM/ASP ACE
 F406Y

 4/6-skärig   Finskrubb / Normal
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
Fräs PM/ASP ACE
 F525W

 4/6-skärig
Grovskrubb / Normal
30gr.spiral
Centrumskärande
Weldon
F406Y Spåndelande skrubb är lämplig för material som ex. Hardox-Impax-Rostfritt-Weldox  
Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
  Diameter
d1 / e8
Skär-
längd l2
Total-
längd l1
Skaft-
diam.d2
Antal
skär
F406Y-05,0 13 57 6 4 . F525W-08,0 19 69 10 4
F406Y-06,0 13 57 6 4 . F525W-10,0 22 72 10 4
F406Y-07,0 16 66 10 4 . F525W-12,0 26 83 12 4
F406Y-08,0 19 69 10 4 . F525W-14,0 26 83 12 4
F406Y-09,0 19 69 10 4 . F525W-16,0 32 92 16 4
F406Y-10,0 22 72 10 4 . F525W-18,0 32 92 16 4
F406Y-11,0 22 79 12 4 . F525W-20,0 38 104 20 4
F406Y-12,0 26 83 12 4 . F525W-22,0 38 104 20 4
F406Y-13,0 26 83 12 4 . F525W-25,0 45 121 25 4
F406Y-14,0 26 83 12 4 . F525W-28,0 45 121 25 6
F406Y-15,0 26 83 12 4 . F525W-30,0 45 121 25 6
F406Y-16,0 32 92 16 4 . F525W-32,0 53 133 32 6
F406Y-17,0 32 92 16 4 . F525W-36,0 53 133 32 6
F406Y-18,0 32 92 16 4 . F525W-40,0 63 155 40 6
F406Y-19,0 32 92 16 4 . F525W-40,0 63 143 32* 6
F406Y-20,0 38 104 20 4 .          
F406Y-22,0 38 104 20 4 .          
F406Y-25,0 45 121 25 6 .          
F406Y-28,0 45 121 25 6 .          
F406Y-30,0 45 121 25 6 .          
F406Y-32,0 53 133 32 6 .          
          .          
.
Tel: 019-581260 Fax:019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan