FRÄSVERKTYG solid hårdmetall, Materialgrupper / Val av verktyg

.
Klicka på loggan under för mer information

 FRÄSTYPER /
 MATERIALGRUPP

 MATERIAL -
 GRUPP

 FRÄSTYPER /
 MATERIALGRUPP

 MATERIAL -
 GRUPP

 FRÄSTYPER /
 MATERIALGRUPP

 MATERIAL -
 GRUPP

 MATERIALTYP

 STÅL, Härdat, 55-70 HRC  

 KOMPOSIT-/
 SYNTETMATERIAL

 

 *PARA TOOLING*
 
för normal bearbetning

   P1.1     <800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
 VHPK H2.2/H2.3  VHDT N5.1/N5.2
N5.3/N5.4
N5.5/N5.6
 STR2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3
 P1.2     <1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 VHPT H2.2/H2.3  VHDB N5.1/N5.2
N5.3/N5.4
N5.5/N5.6
 STR4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3
 P1.3     <1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
 VHPM H2.2/H2.3      RS3 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 H2.1    
 42-50 HRC
 VHPMR H2.2/H2.3  GRAFIT    RS4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 H2.2    
 50-55 HRC
     VHGR N5.4/N5.5
N5.6
 RV4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 H2.3    
 55-70 HRC
 STÅL, Härdat, <55HRC    VHGT N5.4/N5.5
N5.6
 RVR4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 M3.1     <950N/mm2
 Rostfritt stål
 VHKF2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 VHGTF N5.4/N5.5
N5.6
 RVR5 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 M3.2     <1250N/mm2
 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat
 Rostfritt stål, Duplex
 
 VHKF4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 VHGKF N5.4/N5.5
N5.6
 RSR4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3
 K4.1     <800N/mm2
 Gjutjärn
 VHTF2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 VHMG N5.4/N5.5
N5.6
 RR P1.1/P1.2/P1.3
M3.1/M3.2/K4.1
N5.3
 N5.1
 Aluminium, <5% kisel
 VHTF4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 VHMGK N5N5.4/N5.5
N5.6
 CH60 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.6/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 N5.2
 Aluminium, >5% kisel
 VHDR P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/K4.1
     CH90 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.6/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 N5.3    
 Koppar
 Kopparlegeringar
 VHMF P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 ALUMINIUM    CH120 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.6/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
 N5.4
 Syntetmaterial
 VHMFR P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
 VHMA N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     N5.5
 Kompositmaterial, CFK-GFK
 VHMS P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
 VHMAK N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     N5.6
 Grafit
 VHMSR P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
S6.1/S6.2/S6.3
S6.4
 VHKE N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     S6.1     <1500N/mm2
 Superlegeringar, Fe
 VHMSK P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/H2.2/H2.3
M3.1/M3.2/K4.1
S6.1/S6.2/S6.3
S6.4
 VHRAW N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     S6.2     <1600N/mm2
 Superlegeringar, Co
             
 ROSTFRITT STÅL            
 SUPERLEGERINGAR            
 VHVTR4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 VHLA2 N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     S6.3     <1600N/mm2
 Superlegeringar, Ni
 VHVTR5 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 VHLA3 N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     S6.4     <1250N/mm2
 Superlegeringar, Titan
 HAMF-L-XL P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 VHAE N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.4
     
 HABM P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 VHAD N5.1/N5.2/N5.3
N5.4/N5.5
     
             
 GROVBEARBETNING, Appl.    *PARA TOOLING*
 
  Ekonomi-program
   Allround-program
       
 VHVFR P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 AS2 N5.1/N5.2/N5.3
N5.4
     
 VHVF P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 AS3 N5.1/N5.2/N5.3
N5.4
     
 VHVFF3 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 BT2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3/N5.4
     
 VHVFF4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 BTL2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3/N5.4
     
 VHRFF P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 BT4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/N5.4
     
 VHRS4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 MS P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.3/S6.1
S6.2/S6.3/S6.4
     
 VHRS5 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 ST2 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3
     
 VHTR P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 ST3 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3
     
 VHTS P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/S6.1/S6.2
S6.3/S6.4
 ST4 P1.1/P1.2/P1.3
H2.1/M3.1/M3.2
K4.1/N5.1/N5.2
N5.3
     
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
Beställ vår katalog VAN HOORN / Para Tooling 2016.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan